Новини - Годишно общо събрание на ЛРС Самоков 2019

2019-04-12

Ловно Рибарско Сдружение Самоков ще проведе своето годишно общо събрание на 18.05.2019г. от 10:00 часа в конферентна зала на хотел Арена Самоков при следния:
Дневен ред

1.т. Отчет на работата

2.т. Отчет на Финансови средства

3.т. План за работа

4.т. Промяна УС на ЛРС Самоков

5.т. Избор на двама делегати плюс един резерва да представяват ЛРС Самоков на общо събрание на НЛРС-СЛРБ

6.т. Промяна в устава на ЛРС Самоков

7.т. Разни


Върни се назад