Новини - Провеждане на общо събрание на ЛРС Самоков на 28,05,2022г

2022-04-28

Ловно Рибарско Сдружение Самоков ще проведе своето годишно общо събрание на 28.05.2022г. в Младежкия дом гр. Самоков от 11:00 часа при следния дневен ред : 
Дневен ред 
1. Отчет на работата.
2. Отчет на финансови средства.
3. План за работа
4. Разни 
Върни се назад