Новини - Събрание на ЛРД Доспей

2019-03-08

ЛРДружена Доспей ще проведе годишното си събрание на 27.03.2019г. от 18,30 часа в р. Чардаците.
Получено сведение от Георги Гергинов
Върни се назад