Ловно-рибарско сдружение Самоков

Ловно Рибарско Сдружение "САМОКОВ "   е разположено в югозападна България, от северната страна на Рила планина, попада в Самоковската котловина. ЛРС Самоков  води началото си от първото учредяване през 1895г ,като тогава е с името "Елен"с пръв председател Христо Манов , до ден днещен то е организация с нестопанска цел, а с природо-защитна , обществено полезна цел и се стреми да е в помощ на дивеча, рибата, природата , като цяло флората и фауната и човека, като мисли за бъдещите поколения. Сдружението е разположено на площ от 41 000 ha. простирасе на територията на община Самоков между три планини  Рила , Плана и Средна гора, през територията му минава най-дългата река в България Искър,която води началота си от Национален парк Рила. Граничи с СЛР ЛРД Сокол Ихтиман , ЛРД София юг и ЛРС Сокол 1898 Долна баня .