За Нас

Ловно Рибарско Сдружение "Самоков" гр. Самоков е сдружение с нестопанска цел , с отговорност в грижата за фларата и фауната. Член на НЛРС-СЛРБ . Членския състав е около 700 ловци