Едър Дивеч

Сърна

СЪРНА (Capreolus capreolus L.,1758)

Най-често наименованието сърна се ползва като название на вида. Като термин обаче така наричаме и женското животно, докато мъжкият се нарича сръндак. Сърните от последната го¬дина наричаме приплоди или тазгодишни сърнета, а от предната година - миналогодишни (едногодишни, годинаци) сърнета. Често мъжките годинаци наричаме шилари (шиларчета).

Сърната е нежно и грациозно животно. Мъжките са с рога, а женските нямат рога и са малко по-дребни. Дължината на тялото е около 110-120 см, а теглото - 25-30 кг, рядко повече. Височината в холката е 70-75 см.

През лятото козината на сърната е червеникава, а през зимата - сиво-червена. Огледалото е бяло и различно по форма при двата пола (сн. 4, 5).

...

Елен лопатар

Еленът-лопатар е получил името си от лопатовидната форма на рогата си. Значително по-дребен е от благородния елен. Тялото му е набито и дебело, а краката са относително къси. Рогачът достига на дължина 130-140 сm и височина - 85-90 сm, тежи около 80-90 kg. Женската е по-малка и достига на тегло 35-50 kg. Козината му през лятото е ръждивочервена, изпъстрена с кръгли бели петна от двете страни, главата отгоре и страните са кафеникави, а коремът и вътрешната страна на краката бели. Огледалото е също така бяло и е оградено с черна ивица. През зимата козината е еднообразно сиво-кафява. Често се срещат изцяло бели и черни екземпляри. Линее през април и октомври.
...

Благороден елен

Благороден елен (Mustela nivalis)
. Разпространение
Благородният елен се среща в Средна и Западна Европа, европейската част на Русия, Средна Азия, Далечния Изток и в някои други райони. У нас е повсеместно разпространен в планинската и равнинна част на страната. Според ловната статистика числеността му възлиза на около 23 000 бр.
. Общи сведения
Благороден еленПоловият диморфизъм при благородният елен е силно изразен. По правило окраската на елена през лятото е червенокафява, а през зимата сиво кафява. Коремът, вътрешната страна на краката и около опашката са кално мръсно бели. Дължина на тялото -165-250 сm. Височина при холката -100-150 сm. Дължина на опашката - 12-14 сm. Тегло - 100-450 kg. Женските са с от една четвърт, до една трета по-леки и нямат рога по време на размножителния период.
...

Дива свиня

 Дивата свиня (Sus scrofa) или евразийска дива свиня е бозайник от разред чифтокопитни Родоначалник е на домашната свиня.
...