Новини - Провеждане на годишно отчетно събрание 2023

2023-04-18

Провеждане на годишно отчетно събрание на ЛРС Самоков на 20.05.2023г. от 11:00 часа в Младежкия дом в гр. Самоков

Дневен ред :

1.Отчет на работата за 2022г.
2.Отчет на финансовите средства за 2022г.
3.План за работа 
4.Разни
Върни се назад